GRATIS VERZENDING VANAF €69
KLANTENSERVICE
DE / SE / FI / DK / NO / NL
GRATIS VERZENDING VANAF €69

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy is voor Original Brands Sweden AB van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving omtrent privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.


Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel www.kidsbrandstore.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens we van u bijhouden, neem dan contact op met Original Brands Sweden AB.Afhandelen bestelling


Wanneer u bij ons een bestelling plaatst gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij met uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.Contactformulier


Via het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij met uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.Statistieken en profilering


Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw geboortedatum, telefoonnummer, factuuradres en social media profiel naam, aantal volgers, beschrijving van andere samenwerkingen, naam van de ouder (voor goedkeuring door de ouders), ouders e-mail (voor goedkeuring door ouders), telefoonnummer van de ouders (voor toestemming van de ouders), e-mailadres en NAW-gegevens. Dit doen wij met uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.Reclame


Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail

 • via sociale media

 • per telefoon


U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink waarmee u zich af kan melden voor onze nieuwsbrief. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit ook aangeven als u wordt gebeld.Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen


Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).Statistieken


Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel.Cookies


Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u onze website voor een tweede keer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.Google Analytics


Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.Beveiliging


Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging regelmatig aan en letten goed op wat er mis kan gaan om eventuele datalekken te voorkomen.Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wanneer er op onze webwinkel wijzigingen plaatsvinden, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door te geven.Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens


Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u opgeslagen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.

 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.

 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.

 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.


Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.Klacht indienen


Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op de juiste manier verwerken, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.Contactgegevens


info@kidsbrandstore.nl

Original Brands Sweden AB

Örjansgränd 31

721 32 Västerås

Zweden